Untitled-1-06.png
bg.png
laptop-v2-02.png

Genel Bakış

Kimlik ve erişim yönetimi (IAM), hibrit çoklu bulut işletmesinin güvenliğini sağlamak için olmazsa olmazdır. Akıllı, modern kimlik çözümleri, sıfır güven stratejisinin temelini oluşturan her kullanıcı, varlık ve veri etkileşimi için sorunsuz ve güvenli bir deneyim sağlar.

Erişim hakları verin, herhangi bir cihazdan tek oturum açma sağlayın, çok faktörlü kimlik doğrulamasıyla güvenliği artırın, kullanıcı yaşam çevrimi yönetimini etkinleştirin, ayrıcalıklı hesapları koruyun ve çok daha fazlasını yapın.

Kimlik ve erişim yönetimi (IAM) çözümleri

Kurumsal Ölçekte Tam Kimlik Yönetişimi ve Yönetimi

Kuruluşunuz içinde kimin neye erişimi olduğunu ve bu erişimin nasıl kullanıldığını anlayabilmeniz gerekir. Kimlik yönetişiminiz akıllı bir biçimde işliyor mu? IBM, kurumsal BT ve yasal düzenlemeye uyumunu destekleyecek kimlik verilerinin toplanmasına ve analizine odaklıdır. IGI sayesinde erişimin nasıl kullanıldığına ilişkin görünürlüğü iyileştirecek, riske dayalı içgörülerle uyum işlemlerine öncelik verecek ve anlaşılır, eyleme geçirilebilir istihbaratla daha iyi kararlar alacaksınız. Tüm bunlar denetçiler ve risk uyumluluğu yöneticileri için hayatı kolaylaştıran, IBM için önemli bir fark unsuru olan, risk modellemesine yönelik bir iş etkinliği yaklaşımıyla mümkündür.

Ürün resimleri

Identity Governance and Intelligence (IGI) Özellikleri

 • Uçtan uca kullanıcı yaşam döngüsü yönetimi

 • Erişim sertifikasyonu

 • Görev Ayrılığı ihlallerinin modellenmesi için iş etkinliğine dayalı bir yaklaşım

 • Güçlü kimlik analitiği

 • Erişim yönetimiyle ServiceNow kataloğunu genişletin

 • Gelişmiş parola eşitlemesi

 • Ayrıcalıklı hesap yönetimi ürünleriyle bütünleştirme

 • SAP için benzersiz görevler ayrılığı kontrolleri

 • Veri yönetişimi yetenekleri ve GDPR'a özgü denetimler

 • İçeriden gelen tehdit yönetimi için QRadar UBA ile bütünleştirme

 • Üstün, ayrıntılı bir z/OS bütünleştirmesi

 • Kapalı döngü uyumu

Untitled-1 copy.PNG
Copyright © Smart Solutions Turkey
Smart Solutions Turkey bir AGI Global markasıdır.