Identity Governance and Intelligence (IGI) Özellikleri

 • Uçtan uca kullanıcı yaşam döngüsü yönetimi

 • Erişim sertifikasyonu

 • Görev Ayrılığı ihlallerinin modellenmesi için iş etkinliğine dayalı bir yaklaşım

 • Güçlü kimlik analitiği

 • Erişim yönetimiyle ServiceNow kataloğunu genişletin

 • Gelişmiş parola eşitlemesi

 • Ayrıcalıklı hesap yönetimi ürünleriyle bütünleştirme

 • SAP için benzersiz görevler ayrılığı kontrolleri

 • Veri yönetişimi yetenekleri ve GDPR'a özgü denetimler

 • İçeriden gelen tehdit yönetimi için QRadar UBA ile bütünleştirme

 • Üstün, ayrıntılı bir z/OS bütünleştirmesi

 • Kapalı döngü uyumu

IBM Security

Identity Governance & Intelligence (IGI)

IGI, kuruluşların yaşam döngüsü, uyum ve analitik yetenekleriyle kullanıcı erişimi ve etkinliğini sağlamasına, denetlemesine ve raporlamasına olanak tanır.

laptop-v2-02.png

Ürün resimleri

Kurumsal Ölçekte Tam Kimlik Yönetişimi ve Yönetimi

Kuruluşunuz içinde kimin neye erişimi olduğunu ve bu erişimin nasıl kullanıldığını anlayabilmeniz gerekir. Kimlik yönetişiminiz akıllı bir biçimde işliyor mu? IBM, kurumsal BT ve yasal düzenlemeye uyumunu destekleyecek kimlik verilerinin toplanmasına ve analizine odaklıdır. IGI sayesinde erişimin nasıl kullanıldığına ilişkin görünürlüğü iyileştirecek, riske dayalı içgörülerle uyum işlemlerine öncelik verecek ve anlaşılır, eyleme geçirilebilir istihbaratla daha iyi kararlar alacaksınız. Tüm bunlar denetçiler ve risk uyumluluğu yöneticileri için hayatı kolaylaştıran, IBM için önemli bir fark unsuru olan, risk modellemesine yönelik bir iş etkinliği yaklaşımıyla mümkündür.

Untitled-1 copy.PNG
Copyright © Smart Solutions Turkey
Smart Solutions Turkey bir AGI Global markasıdır.