Enerji sektöründe ülkemizin ilk DataPower projesi IBM ve Sade Yazılım işbirliği ile gerçekleştirildi.

Enerji Sektöründe

IBM Data Power Çözümü

 
Sektörel Uygulamalar
CRM
Faturalama
Satınalma
ERP
Ödemeler
SCADA
Saha Ekipleri
Bankalar
Mernis
GIB
EPDK
Diğer
Dış sistemlerle yüksek hacimli entegrasyon ihtiyacı vardır.
Bu entegrasyonlar ile ilgili temel ihtiyaçlar şunlardır

Kolay Entegrasyon

 

Çok fazla entegrasyon noktası olduğu için entegrasyonlarla ilgili kodlama ve konfigürasyon ihtiyacının minimum olması ve entegrasyon noktalarından birinde değişiklik olması durumunda hızla değişikliğe adapte olunması gerekmektedir.​

Yüksek Performans

 

Entegrasyon noktaları ile gerçek zamanlı olarak çok düşük gecikmeli veri transferi gerçekleştirmek gerekmektedir.

Güvenlik

 

Entegrasyonlar çok kritik noktalarla gerçekleştirildiği ve çok kritik veriler taşındığı için güvenlik ile ilgili herhangi bir soru işaretinin bulunmaması gerekmektedir.

Hizmet Sürekliliği

 

Kurumun tüm entegrasyonlarının gerçekleştiği noktanın çalışmasında olası bir problem operasyonu  durdurabileceği için hizmet sürekliliği çok önemlidir.

Standartlaştırma

 

Yeniden kullanılabilir hizmet yaklaşımını benimseyerek hizmetlerin standardizasyonu şarttır.

Merkezi Yönetim

 

Çözüm, merkezi yönetim desteğini sağlamalıdır.

 
 
Sektörel Uygulamalar
CRM
Faturalama
Satınalma
EPR
Ödemeler
SCADA
Saha Ekipleri

IBM

DataPower

Bankalar
Mernis
GIB
EPDK
Diğer

IBM DataPower Gateway ürünü yukarıda belirtilen ihtiyaçları karşılamak için özel olarak geliştirilmiş bir üründür, bir ‘appliance’, yani donanım  ürünü olduğu gibi sanal cihazlar halinde de mevcuttur. Proje de donanım olarak kullanılmıştır.

 

Buna ek olarak, IBM API Connect, BT tarafından sunulan arayüzlerin programlanması için API'lerin oluşturulması, çalıştırılması ve yönetilmesi için konumlandırılmıştır. IBM  DataPower Gateway, API Connect için API Gateway olarak hizmet eder. Ve sonuncu olarak IBM DataPower Operations Dashboard (DPOD), daha hızlı sorun tespiti ve operasyonel esneklik için DataPower Gateway’e derin operasyonel bakış açısı sağlamak için tamamlayıcı bir ürün olarak çözümde yeralmaktadır.

 

Başarıyla tamamlanan projemizde, yukarıda belirtilen entegrasyonlar sağlanarak müşterimizin bu kapsamda tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca DataPower ürün ailesi ile ‘ftp’ ve ‘soap’ ortamlarından alınan veriler doğrudan veritabanı ile entegre edilebilmiş, bu sayede araya ekstra katman veya geliştirme ihtiyacı ortadan kalkmıştır.

 

DataPower ürünü ile gerçekleştirilen entegrasyon sayesinde elde edilen bir  diğer avantaj ise veri entegrasyonu için kullanılan servislerde ‘load balancer’ işlevi de sağlanmış,  böylece yine aradaki katmanlar azaltılarak gecikmenin ve risklerin minimize edilmesi mümkün olmuştur.

 

Çözümün temel bileşenlerini kısaca gözden geçirelim.

 

IBM DataPower Gateway

IBM DataPower  Gateway, BT’lerin altyapıyı basitleştirmeye, servisleri entegre ve optimize etmeye,  yeni ve mevcut iş yüklerini birden çok kanalda güvenli hale getirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
 • IBM DataPower Gateway, bir dizi web, API, mobil, SOA, bulut,ve B2B iş yüküne güvenlik, entegrasyon, kontrol ve optimize edilmiş erişim sağlar.

 

 • IBM DataPower Gateway bir cihaz  veya ‘virtual Gateway’  aracılığıyla geniş bir uygulama güvenliği, entegrasyon, yönlendirme, ‘business-to-business’ iş dünyasında entegrasyon ve ‘governance’ yönetişim özellikleri sunar; böylece maliyetleri düşürürken BT altyapısını basitleştirmeye yardımcı olur.

 

 • IBM DataPower Gateway uygulaması, müşterilerimizin  temel kurumsal uygulamalarının müşterilerine, ve tedarikçilerine kontrollü ve güvenli bir şekilde genişlemesini sağlar.

 
 

DataPower Gateway Özellikleri

 

 • Entegrasyon: Mesaj transformasyonu, uygulamaları ve hizmetleri güvenli bir şekilde bağlama

 • Güvenli Web, SOA, B2B, Mobil, API ve Bulut işyükü sunumu

 • Trafik ve SLA'ları kontrol etme ve yönetme

 • Veri dağıtımını ve kullanıcı deneyimlerini optimize etme

 • Altyapıyı konsolide etme ve basitleştirme

Çok Kanallı Şirket için Gateway

 

 • Web: Web güvenliğini basitleştirme, trafiği kontrol etme, intranet ve internet web uygulamalarını hızlandırma

 • SOA: SOA iş yüklerini  DMZ ve Güvenilir Bölgelerde güvenli hale getirme, entegre etme, denetleme ve yönetme

 • B2B: Bağlantıyı ve entegrasyonu kurum dışında DMZ-hazır ortamlarda arttırma

 • Bulut: Sanal bir cihazdaki bir işlevselliğin bulut ortamlarını desteklemesi

 • API: API'lerin kolayca kontrolu, yayınlanması, izlenmesi ve yönetilmesi

 • Mobil: Mobil güvenliğini basitleştirme, mobil uygulamaları kurumsal servislere güvenli ve hızlı bir şekilde bağlama

 

IBM API Connect

IBM API Connect, programlama arayüzleri BT tarafından sunulan  API'leri  geliştirmek, çalıştırmak ve yönetmek için konumlandırılmıştır. DataPower Gateway, API Connect için API Gateway olarak hizmet eder.

IBM API Connect  mesaj içeriğini  tüm API etkileşimleri için güvenli tutmaya yardımcı olur  ve  servis düzeyini (SLA) kurum genelinde yönetmek ve uygulamak için gelişmiş denetimler kullanır. Tüm API etkileşimleri günlüğe kaydedilir ve IBM API Bağlantı Analytics bileşenine raporlanır; bu bileşen hem çalışma zamanı, hem de geçmişe yönelik analitik raporlamayı sağlar.

 

API Connect, kullanıcı ve sağlayıcı arasında bulunur ve API hizmetlerine aracılık eder, yönetir ve zorlar. APIConnect, yönetim ve gateway çalışma zamanı olmak üzere iki bileşenden oluşur.

 

 • Yönetim katmanı, API oluşturma, prensiplerin yönetimi (policy management), servis yaşam döngüsü, geliştirici portalı, analitik değerlendirme ve sosyalleşmeyi sağlar. DataPower, API prensiplerin  uygulanması, güvenlik, kontrol, bağlantı ve analitik veri toplama olanağı sağlayan gateway çalışma ortamıdır.

 

 • API sağlayıcıları API Connect aracını kullanarak hızlı bir şekilde , servisler sunabilir ve onları self servis keşif için geliştirici portalına yayınlayabilir.

 

 • Geliştiriciler (Dahili / Harici / Ortak), geliştirici portalından API'leri keşfedebilir  ve uygulamalarını yürütürken bu API'leri çağıran uygulamalar oluşturabilirler.

 
API Connect ve Mimari Yapı
 

DataPower Operations Dashboard

DataPower Operations Dashboard (DPOD) tamamlayıcı bir üründür. Daha hızlı sorun tespiti ve operasyonel esneklik için  DataPower Gateway’lerden operasyonel bilgi sağlar.
 • İşlemlerin gerçek zamanlı olarak görünür kılınması için gelişmiş işlemler gerçekleştirir  ve daha hızlı problem sonlandırma ve operasyonel esnekliği sağlamak için merkezi işlemler gerçekleştirir.

 

 • Asenkron olarak  mevcut  üretim  ortamında  minimum etkiyle kullanılabilir.

 

 • Mesaj yükündeki işlemler için ‘full-text search’ tam metin araması hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

 

 • Yöneticilere ve programcılara  IBM DataPower Gateway’deki  verilere erişim sağlamak için ‘Self-service’ erişimi sağlar (log, transaction analizi).

 

 • ‘Denetim’ gereksinimleri  için DataPower Gateway’i  kullanan  işlemlerden otomatik raporlar üretilir.

 

 • Güvenlik ve sertifika sorunlarını proaktif olarak keşfetmek için güvenlik ve denetim hatalarını tespit eder.

 

 • Gecikme istatistikleri, bellek raporu, sistem log’ları dahil olmak üzere DataPower Gateway kullanılarak işlenen mesajların işlem analizlerini sağlayabilir.

 

DataPower Operations Dashboard Özellikleri

Dashboard
Gerçek zamanlı hizmet bilgilerinin görüntülenmesi
Raporlama
Otomatik rapor üretimi
İşlemler
İşlemlerin ayrıntılı olarak görüntülenmesi
Konfigürasyon
Servis konfigürasyonlarını görüntüleme
Yönet
DataPower Gateway kurulumu, rol tabanlı yönetim
Adres:
Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul, B Blok No:67,
Maltepe, İstanbul, Türkiye
Copyright © Smart Solutions Turkey.
Smart Solutions Turkey bir AGI Global markasıdır.